ಸೃಜನ-ಕನ್ನಡಿಗ (sRujana-kannaDiga)

ಸಹೃದಯ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ: Creator of this blog is Sudarshan. He has interest in Engineering research and Kannada writing. As a part of the process of Kannada writing, this blog will pay extra attention to cultural and philosophical aspects of Mathematics, Science, History, Language etc.

Name:
Location: Mysore, Karnataka, India

Wednesday, January 18, 2006

ಕನ್ನಡTeX


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೆಕ್ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುವ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು, ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದು ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್‍ನ ವರ್ಡ್‍ನಂತೆ `ನೀವು ಕಾಣುವುದನ್ನೇ ಪಡೆಯುವ' (wysiwyg) ತಂತ್ರಾಂಶವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಕ್ಲಿಷ್ಟವೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು `ಕಲಿಯುವ ರೇಖೆ' ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು, ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು, ಉಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, `ಪರಿವಿಡಿ' ಪುಟವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟೈಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ವಿಭಾಗಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಹೆಕ್ಕಿ `ಪರಿವಿಡಿ'ಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥಾ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು,ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಣಿತ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯೋಗಾನಂದ ಅವರು ಈ ಟೆಕ್ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಮಾಡಿರುವ ಸೃಜನ-ಕನ್ನಡಿಗರು. ಅಂದರೆ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಧಿಸಿದ ಲೇಖನ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದು. ಕನ್ನಡTeX ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶ
sarovar.org ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. `ಬರಹ' ತಂತ್ರಾಂಶದಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಂಕೀಕರಿಸಲು ಲಿಪ್ಯಂತರ (transliteration) ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು `ಬರಹ' ತಂತ್ರಾಂಶದ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಆದರೂ TeX ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಳಕೆದಾರರು ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ `ಬರಹ'ದಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬರಹದ ಲಿಪ್ಯಂತರಣದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕನ್ನಡTeX-ನ ಲಿಪ್ಯಂತರಣ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಹಾಯಕ-ತಂತ್ರಾಂಶವೊಂದನ್ನು ನಾನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಬೀಟಾ ಅವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ವಿ-ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home